Ο νέος καταδυτικός υπολογιστής Divesoft Freedom είναι στην Aqua Team.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες ή για μια δοκιμή.