Οι στεγανοί σάκοι Beaver Taurus είναι εξαιρετικά ανθεκτικοί, βαρέως τύπου 100% στεγανοί από πολυβινύλιο με αδιάβροχο κλείσιμο γρήγορης απελευθέρωσης, το οποίο είναι γρήγορο και απλό στη χρήση.