Από τη στιγμή που ο αέρας δεν είναι το μόνο αέριο που αναπνέουμε στις υποβρύχιες δραστηριότητές μας, ένας αναλυτής αερίων είναι το πλέον αναγκαίο κομμάτι του εξοπλισμού που χρειαζόμαστε!

Η ασφάλεια είναι απαραίτητη προκειμένου να απολαμβάνουμε κάθε δραστηριότητα.

Στην κατάδυση, η γνώση του αερίου που αναπνέουμε, μαζί με την σωστή εκπαίδευση, προσφέρει στο μέγιστο στην ασφάλειά μας!

Η Aqua Team διαθέτει αναλυτές αερίων για κάθε χρήση, είτε για μίγματα Nitrox, είτε Trimix. Η ποιότητα των συσκευών είναι εξασφαλισμένη μια και είναι συσκευές κορυφαίων κατασκευαστών και απαράμιλης ποιότητας.

Οι αναλυτές αερίων είνα ιτο απαραίτητο εργαλείο κάθε δύτη, κάθε μίκτη αερίων ή καταδυτικού κέντρου. Οι αναλυτές αερίων είναι συσκευές που προστατεύουν τη ζωή μας υποβρυχίως!