Κάθε δύτης έχει βρεθεί στην ανάγκη να υποδείξει την υποβρύχια θέση του σε όσους βρίσκονται στην επιφάνεια.

Μία από τις βασικές πλέον δεξιότητες για όλα τα μαθήματα είναι άλλωστε η ανάπτυξη ενός SMB (Surface Marker Buoy) για την ασφαλή ανάδυση και παραμονή στην επιφάνεια.
Επίσης μια σημαδούρα είναι και η απαίτηση του νόμου, προκειμένου να φαίνεται η εκτέλεση κατάδυσης.

Βρείτε εδώ διαφορετικού είδους σημάνσεις επιφανείας.