Κάθε Καταδυτικός Υπολογιστής, που σέβεται το όνομά του, θα πρέπει να ακολουθείται και από ένα λογισμικό και την ευκολία σύνδεσης με Προσωπικό Υπολογιστή ή Τηλέφωνο ή και Ταμπλέτα.
Όλοι οι δύτες θέλουν πλέον να έχουν τον έλεγχο του Καταδυτικού τους Υπολογιστή, αλλά και να κρατάνε τα δεδομένα των καταδύσεων ηλεκτρονικά, ή και να τα μοιράζονται στο Internet.
Δεν θα μπορούσαν έτσι και τα computers της Aqua Team να μπορούν να συνδεθούν με κάποιο τρόπο αλλά και να μπορέσουν οι χρήστες να μεταφέρουν, να τροποποιήσουν και να μοιραστούν δεδομένα.

Λογισμικό – Συνδέσεις