Η Divelime προσφέρει δύο προϊόντα προσρόφησης διοξειδίου του άνθρακα (Soda Lime), το Intersorb (r) 812 και το Spherasorb (r) 408.

Τα δύο αυτά προϊόντα έχουν εξελιχθεί ειδικά για χρήση σε καταδυτικές συσκευές επαναναπνοής (Rebreathers).

Τα  δύο προϊόντα έχουν διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά έτσι ώστε να ταιριάζουν στη μορφή κατάδυσης και τις συσκευές του δύτη και υπερκαλύπτουν όλες τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές STANAG 1411 και EN 14143 πρότυπα για καταδύσεις με rebreather.