Η Aqua Team είναι μια από τις πρωτοπόρες εταιρείες που ασχολήθηκαν εντατικά με καταδυτικούς υπολογιστές. Η ιστορία μας πάει πίσω στο 1998 όταν λίγοι μόνο καταδύονταν με dive computer. Όμως τα άτομα της Aqua Team, χρησιμοποιούσαν και δοκίμαζαν εντατικά τα computer της αγοράς εκείνη την εποχή.

Για να φτάσουμε στο 2001 που πρώτοι θέσαμε πρότυπο στην εκπαίδευση τη χρήση computer.

Αργότερα με την παρουσίαση και αντιπροσώπευση της Suunto, της Cochran κατόπιν και την είσοδο στους προηγμένους καταδυτικούς υπολογιστές, η Aqua Team, έγινε ο “ειδικός”.

Τώρα πλέον όλοι καταδύονται με ένα dive computer!

Τώρα η Aqua Team είναι η εταιρεία που μπορείτε να εμπιστευτείτε, όχι μόνο για την αγορά του, αλλά και για την καλύτερη υποστήριξη!

Πωλήσεις και service μιας σειράς από εξειδικευμένους, αλλά και απλούστερους υπολογιστές των:

Aqua Lung, Divesoft, Shearwater, αλλά και Suunto Service!

Φυσικά κάθε δύτης πρέπει να διαθέτει και τα απαιτούμενα αναλογικά όργανα και εννοείται ότι διαθέτουμε την πλέον ολοκληρωμένη σειρά αναλογικών οργάνων.

Λογισμικό – Συνδέσεις