Τα Σετ Ρυθμιστών Πίεσης, αποτελούν ολοκληρωμένα αναπνευστικά συστήματα.

Όταν αποτελούνται από Πρώτο και Δεύτερο Στάδιο ονομάζονται “Ρυθμιστές” (Regulators)

Όταν αποτελούνται από Πρώτο, Δεύτερο Στάδιο και Εφεδρικό Δεύτερο Στάδιο (Χταπόδι) ονομάζονται “Σετ Ρυθμιστών με Χταπόδι” (Stage 3 κατά Apeks ή Regulator Octo κατά Tecline)

Αν θέλουμε να συνδυάσουμε ένα ρυθμιστή με ένα διαφορετικό “χταπόδι”, η επιλογή του μοντέλου Εφεδρικής πηγής είναι ελεύθερη. Για τα μοντέλα των Χταποδιών κοιτάξτε στο μενού Εφεδρικές Πηγές.
Η Apeks διαθέτει για εφεδρικές πηγές τα μοντέλα AT, ATX, XTX40 και τα αντίστοιχα των ρυθμιστών XL4 και MTX-R
H Tecline για εφεδρικές πηγές διαθέτει τα ίδια με τα κυρίως δεύτερα στάδια, REC1, TEC1 και TEC2