Το Intersorb® 812 είναι ένα συμβατικό απορροφητικό διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που αποτελείται από βραχείς πορώδεις κόκους. Διατίθεται ως μέγεθος σωματιδίων 8-12 mesh για μεγιστοποίηση της χωρητικότητας του CO2, για εκείνους τους δύτες που απαιτούν μεγαλύτερη διάρκεια κατάδυσης.