Η Apeks διαθέτει μια μεγάλη σειρά από Πρώτα Στάδια (1st Stage) ώστε να διευκολύνει τον έμπειρο δύτη να φτιάξει το δικό του σετ αλλά και να αντικαταστήσει ίσως ένα υπάρχον. Διατίθενται όλα τα 1α Στάδια των ρυθμιστών, όπως και ειδικά 1α Στάδια για εξειδικευμένες εφαρμογές. Όλα τα πρώτα στάδια της Apeks διατίθενται σε εκδόσεις με σύνδεσμο Yoke (Int 232bar), DIN 300bar και Μ26 300bar. Οι βασικές εκδόσεις των ρυθμιστών όπως βγαίνουν από το εργοστάσιο είναι για χρήση Nitrox ως 40%. Παρ' όλα αυτά βάση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας ΕΝ144-3 και ΕΝ13949 όλοι οι ρυθμιστές που χρησιμοποιούνται για μίγματα με περιεκτικότητα οξυγόνου πάνω από 21% θα πρέπει να διαθέτουν προσαρμογή Μ26. Στα νέα 1α στάδια FSR, FST και DST προσαρμόζεται και 5η θύρα μέσης πίεσης.