Τα υπεροξυγονωμένα μίγματα γίνονται όλο και πιο γνωστά στο χώρο της κατάδυσης. Όλο και περισσότεροι δύτες χρησιμοποιούν τώρα Nitrox ή ΕΑΝ ή Safe Air ανάλογα πως ονομάζουν τις διάφορες προσμίξεις του οξυγόνου και του αζώτου οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί, αλλά και οι δύτες συνηθίζουν. Τώρα είναι πολύ περισσότερο αναγκαία και η απόκτηση εξειδικευμένου εξοπλισμού.