Αναφέροντας Ημιστεγανές Στολές πολλές φορές λανθασμένα εννοούμε απλώς κάποιες στολές που έχουν μεγάλα aqua stops στα άκρα. Είναι όμως γενικά αποδεκτό στον κύκλο των κατασκευαστών στολών να αναφέρεται σαν ημιστεγανή η στολή αυτή η οποία με διάφορους τρόπους αποκλείει όσο το δυνατό την είσοδο του νεροού στο εσωτερικό της. Η μεγαλύτερη εισροή νερού σε στολές υγρού τύπου παρουσιάζεται κατ' αρχήν από το λαιμό και κατόπιν από το φερμουάρ. Λιγότερη εισροή έχουμε από τα άκρα. Μια από τις βασικές προϋποθέσεις λοιπόν είναι λαιμός και φερμουάρ που να αποκλείουν εισροή νερού. Αυτό εύκολα μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση υλικών που χρησιμοποιούνται στις στεγανές στολές.